Łemkowski Zespół Pieśni i Tanca "Kyczera" odebrał z rąk wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego Nagrodę im. Oskara Kolberga. Wręczenie nagród miało miejsce podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 30 maja. "Kyczera" uświetniła swoim występem galę, zbierając bardzo pozytywne recenzje nie tylko za występ, ale także całokształt prowadzonej przez siebie działalności. Obecni na gali przedstawiciele MKiDN przedłożyli Zespołowi między innymi propozycję wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO wybranych aspektów folkloru Łemków. Zajmie się tym specjalna Komisja, w skład której wejdą również reprezentanci "Kyczery".


Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga
Nagroda im. Osk...
Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda im. Oskara Kolberga