aktualności

Przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera – drugi etap.

Ogłoszenie – Biuletyn Zamówień Publicznych 
SIWZ
SIWZ po zmianach z dnia 04-11-2016 r
Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.11.2016 r.
Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 25.11.2016

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu


XIX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
25.06.2016 - 07.07.2016

afisz

Program XIX Międzynarodowe Festiwalu Folklorystycznego
Część Dolnośląska


afisz ds

Program XIX Międzynarodowe Festiwalu Folklorystycznego
Część Małopolska


afisz mal
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”– I etap.

Ogłoszenie – Biuletyn Zamówień Publicznych 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.11.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.11.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2015 - dodatkowe załączniki na końcu dokumentacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Czytaj więcej: Ogłoszenie o II przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”– I etap.

Ogłoszenie – Biuletyn Zamówień Publicznych 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.11.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.11.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2015 - dodatkowe załączniki na końcu dokumentacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Czytaj więcej: Ogłoszenie o II przetargu (2)