aktualności

Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”– I etap" z powodu przekroczenia możliwości finansowych Zamawiającego.

Treść ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”– I etap.

Ogłoszenie – Biuletyn Zamówień Publicznych 

Uzupełnienie dokumentacji z dnia 13.10.2015 - dostępne na dole pod załącznikami

Uwaga! - Zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.10.2015

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu