aktualności

22-27 PAŹDEZIERNIA 2018
plakat polski mini
22-27 ЖОЛТИЯ 2018
plakat łemkowski mini
XXI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 29.06.2018 - 12.07.2018

18 06 druk afisz
XXI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 29.06.2018 - 12.07.2018
Część dolnośląska i opolska

18 06 druk dol
XXI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 29.06.2018 - 12.07.2018
Część małopolska


18 06 druk mal
plakat