Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”– I etap.

Ogłoszenie – Biuletyn Zamówień Publicznych 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.11.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.11.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2015 - dodatkowe załączniki na końcu dokumentacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia


Strona tytułowa

Rozdział 1: Formularz oferty

Rozdział 2: Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 3: Projekt umowy

Rozdział 4: Dokumentacja
Przedmiary:


STWIOR:

Pozostałe elementy dokumentacji


Pytania i odpowiedzi z dnia 02.11.2015


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.11.2015

Pytania i odpowiedzi z dnia 03.11.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.11.2015

Pytania i odpowiedzi z dnia 06.11.2015

Pismo w/s modyfikacji SIWZ - z dnia 10.11.2015 str.1
Pismo w/s modyfikacji SIWZ - z dnia 10.11.2015 str.2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2015
Przedmiar
STWiOR - Montaż stolarki i ślusarki budowlanej
STWiOR - Ścianki działowe

Dodatkowe dokumenty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia